KOMPLET 5 FIGURA SRPSKE SLOVESKE MITOLOGIJE – MOKOŠ, SVAROG, VELES, PERUN, DAJBOG

Šifra: S-85-178

Brend: Slovenska Mitologija

Kolekcionarski komplet srpsko slovenske mitologije. Komplet sadrži pet precizno izrađenih figura kolekcionarskog izdanja. Pravi, originalni i nesvakidašnji suvenir, ali i poklon svim ljubiteljima srpske slovenske mitologije.

 

Komplet već sadrži svoju odgovarajuću, originalnu i elegantnu kutiju, spremnu da se postavi u bilo koji deo doma. Lako uklopljiva uz sav kućni dekor, a prostoru daje jedan veoma mističan i poseban sjaj!

 

 

118,49 USD
+
-

DETALJNIJE

KARAKTERISTIKE:

  • Figure: Svarog, Mokoš, Dajbog, Veles, Perun
  • Izrada: od rezina, punjene gipsom, ručno livene, bojene i patinirane
  • Svaka ima logotip autora, žig brenda ROD i originalno pakovanje sa opisom na dva jezika
  • Skulpture su zaštićene u Zavodu za intelektualnu svojinu

 

MOKOŠ

 

Mokoš se kod Slovena slavi kao Boginja plodnosti, ona je, zajedno sa Svarogom, zaslužna za stvaranje ljudi. Zaštitnica je žena i ženskih poslova vezanih za vođenje domaćinstva, pomaže porodiljama i štiti njihovu decu. Mnogi običaji vezani su za Mokoš kao zaštitnicu predilja. Žene su bacale u vodu kudelju koja se nazivala «mokrica» i koja je predstavljala žrtvu Mokoši. Pređa kudelje nije se smela ostavljati preko noći da je ne bi Mokoš oprela. Makaze, bosiljak i parče vune stavljani su pod noge Mokošinom kipu što je imalo za cilj da omogući zaštitu neostriženim jaganjcima. Kako je vezana za vreteno i preslicu, ljudi su je oduvek povezivali i sa Suđajama, tačnije, verovalo se da Mokoš ispreda niti čovekove sudbine i odlučuje o životu i smrti.


Za Mokoš se takođe vezuje i vračanje pa neki autori veruju da je njen drugi aspekt u stvari Baba Jaga, veštica iz ruskih bajki koja živi u kolibi na kokošijim nogama i koja pomaže mladićima i devojkama darujući ih magijskim predmetima.
Mokošin sveti dan je petak, i taj dan žena ne sme da prede.

 

 

SVAROG

 

Svarog je sin Roda, Sunčani Bog, otac naše Vaseljene i svega u njoj. On je Nebeski Kovač koji je udarcima po belgorućem kamenu Alatiru, iz iskri koje su padale, stvorio ostale Bogove. Tvorac je i čuvar svete vatre i vezuje se takođe za kućno ognjište, gde su se često vršili obredi posvećeni Svarogu. Svakako najznačajniji obredi su vezani za proslavljanje Božića-Svarožića, u vreme oko zimske kratkodnevice: u čast Svaroga, Sloveni su ritualno stavljali na ognjište hrastov badnjak, koji je predstavljao duh predaka, dusi su razgorevali vatru Sunca. Svaroga je kao simbol predstavljao kolovrat, Slovenska svastika (simbol Sunca) sa osam krakova.
Kao najmoćnijem bogu, pripadali su mu celokupno nebo - Svarga, Sunce, Mesec, duga i zvezde.

 

 

VELES

 

Kult Velesa je jak i izražen. On je pored Peruna jedino slovensko božanstvo koje su poštovali svi slovenski narodi, naročito je dugo opstao kod Balkanskih i Karpatskih Slovena. Veles je zemaljsko božanstvo, zaštitnik stočara i ratara, zadužen za useve, njive i životinje, divlje i domaće. Čime god da su se sloveni bavili, zavisili su od Velesa. Predstavljan je u liku jakog mladića sa bivoljim rogovima, ali i kao sedi starac, duge brade i sa štapom u ruci. Kao Bog zveri je predsavljan u liku medveda, koji je kod Slovena bio simbol šumskog cara koji se brinuo o životinjama, šumskim plodovima, kao i o šumi samoj. Slavljen je u vreme setve, žetve i ispaše. Velesu su pripadale i duhovne sile: zmajevi i ale, a kultna mesta, pored hramova, bila su: njive, pašnjaci, torovi, trebišta i groblja. Obredi su se sastojali od maškara, vučara (imitacija vukova) i zavetovanja. NJegov simbol je bio štap, a simbolizovali su ga: trava, vuk, medved, crni petao i domaće životinje.


Drveni kip Velesa bio je izrezbaren likovima govečeta, rala i krilatog lava s glavom orla. Lav (zmaj) je na vrhu repa imao cvet ljiljana. Velsova odeća je raskošna - kako i priliči zaštitniku stočara. Brada Velesa predstavljena je klasjem pšenice.


Veles je i zaštitnik ugovora i date reči, poput Peruna, Sloveni su se zaricali i kleli na poštovanje dogovorenog Perunom i Velesom. Takođe, zaštitnik je magije i mudrosti, ali i muzike koja je usko povezivana sa magijom.

 

 

PERUN

 

Perun, jedan od sinova Svarogovih, kako su ga opsivali naši preci "međ bogovima silan i nad ljudima vlast".
On je onaj koji gospodari nebesima i munjom nebeskom, zaštitnik ratnika, koji stoluje Pravom, svetom bogova. Sila je njegova neizmerna, iako je Svarog vrhovni praroditelj bogova, u Perunu je sazdana i manifestuje se sva sila njegova. Srditi bog je poznat i kao razoritelj u koga je velika moć. Predstavlja večitu i nepogrešivu pravdu, strah unosi zlim silama kao i zlim ljudima. U Peruna su se naši preci zaklinjali i zavete polagali u ime njegovo. Po primanju Hrišćanstva, atribute Perunove kao gromovnika i stroge pravde nebeske preuzima sveti Ilija, u narodu poznat kao Sv. Ilija Gromovnik. Zaštitnik je vladara, knezova, despota i pokrovitelj vlasti, koji vladar dobro vlada svojim narodom, on je u milosti Perunovoj.


Ratnici su s ponosom nosili njegova obeležja u vidu Perunike ili sekire, smatrajući da ih čuva od neprijateljskih namera i zle sudbine. Njegovo obeležje, cvet Perunike se i danas ritualno postavlja na rogove i dovratke tek završenih kuća, naši preci su smatrali da se time stavlja do znanja Perunu da je u tom domu poštovan, te će ovaj biti u milosti i zaštititi ga od udara groma i ostalih vremenskih neprilika. Ratnici su na svojim sekirama graviorali znak perunike, smatrajući da time sekira poprima čudesne moći i da nema odbrane od njena udarca.

 

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.