Zastave Srbije

Zastava Srbije je uz himnu i grb najznačajniji simbol i deo identiteta svake države i naroda. Njeno korišćenje je propisano najvišim državnim aktima.

O samom izgledu i simbolici zastave Srbije postoji nekoliko objašnjenja. U narodu je postojalo verovanje da crvena boja na njoj predstavlja krv prolivenu za zemlju i slobodu, plava slobodu i beskraj kome srpski narod teži, dok bela boja označava majčino mleko koje hrani jaku srpsku decu.

Sa druge strane, stručnjaci koji se bave proučavanjem zastava tvrde da simbolika boja nije vezana za nacionalno iskustvo i konkretno područje, već da su ta značenja više univerzalna. Po njihovom mišljenju plava boja je oličenje vernosti i odanosti a bela čistote i iskrenosti.

Današnji izgled zastave Srbije je usvojen 11. novembra 2010. godine i koristi se kao:

 • Državna zastava - za sedminu dužine zastave je ka jarbolu i sa malim grbom države Srbije;
 • Narodna zastava - čista crveno-plavo-bela trobojka sa  razmerama (3:2);
 • Standardna zastava - državna zastava kvadratnog oblika koju koriste predsednik Republike i predsednik Narodne skupštine.

 


Zastava Srbije - kroz istoriju pa do danas

 

Prvi pisani tragovi o postojanju zastave Srbije su iz 11. veka i vladavine kralja Zete Mihajla Vojisavljevića. Vek kasnije na istorijsku scenu dolazi dinastija Nemanjića. Za vreme njihove vladavine Srbija prvo postaje kraljevina, kasnije čak i carevina, dobija autokefalnost crkve i značajno proširuje svoje teritorije. Tada po ugledu na Vizantiju i njenu kulturu Nemanjići počinju da koriste dvoglavog orla, kao i krst sa ocilima. Ipak u feudalnom srednjem veku nacija ne postoji pa su zastave i grbovi iz tog vremena odraz plemstva. 

Iako ne postoji mnogo istorijskih dokaza, veruje se da je prva zastava bila crveno-plava i da je nastala u vreme vladavine kralja Vladislava koji je vladao u prvoj polovini 13. veka i čuva se u Dubrovniku. Zastava Stefana Dečanskog je bila žute boje, pojedini izvori navode da je bila zelene, koju je nosio za vreme bitke kod Velbužda 1330 godine, dok je poznata i zastava sa žutim ili belim stegom i dvoglavim orlom iz vreme vladavine cara Dušana.

Od početka 15. veka pa narednih četiri stoleća Srbija je deo Osmanlijskog carstva pa samim tim nema niti jedan simbol svoje državnosti.

U 19-om veku se menja geo-politička situacija u celoj Evropi. To je vreme rađanja nacionalne svesti i identiteta naroda pa zastava postaje simboličko oružje u borbi za ostvarivanje tih težnji.

Srbija poneta tim nacionalnim zanosom u februaru 1804. godine prvim srpskim ustankom vodstvom vožda Karađorđa započinje svoju borbu za slobodu. Iako se ta borba 1813. godine završila bez uspeha, svega dve godine kasnije sa Milošem Obrenovićem narod se diže ponovo na ustanak što dovodi do samostalnosti Srbije.

Ustanici su u borbe kretali pod zastavama sa simbolom krsta, zbog čega je nazvana “barjak krstaš”. Na slici Paje Jovanovića “Zbor ustanika u Takovu” prikazan je vođa ustanka, kasniji knez Miloš Obrenović sa belim barjakom na kome je crveni krst. Druga zastava iz tog perioda koja se čuva u muzeju je sa likovima svetaca.

Završetkom Drugog srpskog ustanka Srbija postaje autonomna kneževina u okviru Turskog carstva. U tom periodu nastaje zastava Srbije koja nam je danas poznata. Sretenjskim ustavom iz 1835. godine je regulisan prvi izgled srpske zastave. Od današnje se razlikuje po rasporedu boja na njoj jer je za model poslužila zastave iz Francuske revolucije. Današnji raspored boja zastava Srbije dobija tri godine kasnije kada je knez Miloš uspeo da dobije sultanski ferman koji je izmenio tada doneti Turski ustav.

Kada je Srbija postala kraljevina 1882. godine i dotadašnji izgled zastave se promenio. Umesto kneževskog grba sa krstom i ocilima na zastavi se našao simbol dvoglavog orla sa zlatnom krunom. To je promenjeno nastankom Kraljevine SHS Vidovdanskim ustavom 1921. godine kada su potvrđene boje nacionalne zastave u vodoravnom položaju prema prema uspravnom koplju.

Za vreme Drugog svetskog rata u Srbiji je bila kvislinška Vlada nacionalnog spasa na čelu sa Milanom Nedićem i za to vreme zastava je bila crveno-plavo-bela sa dvoglavim belim orlom u sredini.

Završetkom rata i pobedom komunističko partizanskog pokreta zastava Srbije ostaje istih boja, dok se u sredini nalazi petokraka zvezda. Takva zastava ostaje sve do 1991. godine kada je petokraka sklonjena, da bi konačno današnji izgled zastava Srbije dobila 2004. godine kada je vraćen dvoglavi orao na našu trobojku.

 

 

Prodaja kvalitetnih zastava Srbije u raznim veličinama

 

Zastava Srbije predstavlja simbol ponosa, dostojanstva i pripadnosti. Sa visoko raširenom zastavom iznad glave ispraćamo heroje i dočekujemo pobednike. Zato je važno da kada se kupuje jedan tako važan predmet, da njegova izrada bude najvišeg kvaliteta i odraz našeg patriotizma.

U Serbian Shopu možete da pronađete kvalitetno napravljene zastave Srbije različitih veličina iz svih perioda naše bogate istorije.

 

 

Zastava Republike Srbije

 

Zastava Republike Srbije sa ocilima je napravljena od izdržljvog materijala poliestera, krep satena, sa lentom i bez nje, i može se naći u dimenzijama 60x40, 75x75, 100x100, 150x100cm, 200x130.

 

 

Narodna zastava Srbije

 

Narodna zastava Srbije napravljena u krep satenu sa zlatnim resama u razmeri 3:2, sa tunelom za postavljanje zastave na koplje. Ovakva zastava je vrlo retka. 

Narodna zastava kao što joj samo ime govori koristi se na narodnim okupljanjima,mogu je koristiti sva fizička ili pravna lica i predstavlja oličje pripadnosti. Namenjena je pre svega za unutrašnju upotrebu i nije preporučeno da se vijori na otvorenim prostorima

 

 

Zastava kneževine Srbije

 

Kneževina Srbija je nastala nakon završetka Drugog srpskog ustanka 1815 godine i imala je autonomiju sve do 1882. godine kada konačno postaje nezavisna kraljevina. Zastava Kneževine Srbije je trobojka sa 4 S u sredini napravljena od visokokvalitenih materijala u dimenzijama 150x100 cm.

 

 

Zastava kraljevina Srbije

 

Zastava Kraljevine Srbije je jedna od najznačajnijih zastava jer predstavlja simbol viševekovne borbe za slobodu našeg naroda. Kraljevina Srbija je nastala 1892. godine i njen prvi novovekovni krunisani kralj je bio Milan Obrenović. Kraljevina Srbija je trajala do 1918. godine kada je ujedinjenjem Srba, Crnogoraca, Hrvata i Slovenaca nastala Kralevina SHS.

 

 

Zastava Nemanjića

 

Zastava najznačajnije dinastije u istoriji Srbije je zlatne i crvene boje napravljena od satena i može se naći u različitm dimezijama:

 

 • 150x100 cm;
 • 100x100 cm;
 • 120x80 cm.

 

 

Crkvena zastava Srbije

 

Crkvena zastava Srbije je službena zastava Srpske Pravoslavne Crkve. To je trobojka sa postavljenim ocilima i Tetragramskim krstom, je dimenzija 150x100 cm, napravljena od veoma kvalitetnih materijala.

 

 

Cenovnik zastava Srbije u Serbianshop-u

 

U Serbian Shopu ćete sigurno pronaći zastavu Srbije kakvu želte. Cene zavise od vrste zastave, veličine, i materijala od kojeg su napravljene, stoga razmotrite celokupnu ponudu i po veoma povoljnim cenama pronađite simbol Srbije koji će krasiti vaš stambeni ili poslovni prostor.

Saznaj više

Zastave Srbije

Sortiraj

Zastava Srbije je uz himnu i grb najznačajniji simbol i deo identiteta svake države i naroda. Njeno korišćenje je propisano najvišim državnim aktima.

O samom izgledu i simbolici zastave Srbije postoji nekoliko objašnjenja. U narodu je postojalo verovanje da crvena boja na njoj predstavlja krv prolivenu za zemlju i slobodu, plava slobodu i beskraj kome srpski narod teži, dok bela boja označava majčino mleko koje hrani jaku srpsku decu.

Sa druge strane, stručnjaci koji se bave proučavanjem zastava tvrde da simbolika boja nije vezana za nacionalno iskustvo i konkretno područje, već da su ta značenja više univerzalna. Po njihovom mišljenju plava boja je oličenje vernosti i odanosti a bela čistote i iskrenosti.

Današnji izgled zastave Srbije je usvojen 11. novembra 2010. godine i koristi se kao:

 • Državna zastava - za sedminu dužine zastave je ka jarbolu i sa malim grbom države Srbije;
 • Narodna zastava - čista crveno-plavo-bela trobojka sa  razmerama (3:2);
 • Standardna zastava - državna zastava kvadratnog oblika koju koriste predsednik Republike i predsednik Narodne skupštine.

 


Zastava Srbije - kroz istoriju pa do danas

 

Prvi pisani tragovi o postojanju zastave Srbije su iz 11. veka i vladavine kralja Zete Mihajla Vojisavljevića. Vek kasnije na istorijsku scenu dolazi dinastija Nemanjića. Za vreme njihove vladavine Srbija prvo postaje kraljevina, kasnije čak i carevina, dobija autokefalnost crkve i značajno proširuje svoje teritorije. Tada po ugledu na Vizantiju i njenu kulturu Nemanjići počinju da koriste dvoglavog orla, kao i krst sa ocilima. Ipak u feudalnom srednjem veku nacija ne postoji pa su zastave i grbovi iz tog vremena odraz plemstva. 

Iako ne postoji mnogo istorijskih dokaza, veruje se da je prva zastava bila crveno-plava i da je nastala u vreme vladavine kralja Vladislava koji je vladao u prvoj polovini 13. veka i čuva se u Dubrovniku. Zastava Stefana Dečanskog je bila žute boje, pojedini izvori navode da je bila zelene, koju je nosio za vreme bitke kod Velbužda 1330 godine, dok je poznata i zastava sa žutim ili belim stegom i dvoglavim orlom iz vreme vladavine cara Dušana.

Od početka 15. veka pa narednih četiri stoleća Srbija je deo Osmanlijskog carstva pa samim tim nema niti jedan simbol svoje državnosti.

U 19-om veku se menja geo-politička situacija u celoj Evropi. To je vreme rađanja nacionalne svesti i identiteta naroda pa zastava postaje simboličko oružje u borbi za ostvarivanje tih težnji.

Srbija poneta tim nacionalnim zanosom u februaru 1804. godine prvim srpskim ustankom vodstvom vožda Karađorđa započinje svoju borbu za slobodu. Iako se ta borba 1813. godine završila bez uspeha, svega dve godine kasnije sa Milošem Obrenovićem narod se diže ponovo na ustanak što dovodi do samostalnosti Srbije.

Ustanici su u borbe kretali pod zastavama sa simbolom krsta, zbog čega je nazvana “barjak krstaš”. Na slici Paje Jovanovića “Zbor ustanika u Takovu” prikazan je vođa ustanka, kasniji knez Miloš Obrenović sa belim barjakom na kome je crveni krst. Druga zastava iz tog perioda koja se čuva u muzeju je sa likovima svetaca.

Završetkom Drugog srpskog ustanka Srbija postaje autonomna kneževina u okviru Turskog carstva. U tom periodu nastaje zastava Srbije koja nam je danas poznata. Sretenjskim ustavom iz 1835. godine je regulisan prvi izgled srpske zastave. Od današnje se razlikuje po rasporedu boja na njoj jer je za model poslužila zastave iz Francuske revolucije. Današnji raspored boja zastava Srbije dobija tri godine kasnije kada je knez Miloš uspeo da dobije sultanski ferman koji je izmenio tada doneti Turski ustav.

Kada je Srbija postala kraljevina 1882. godine i dotadašnji izgled zastave se promenio. Umesto kneževskog grba sa krstom i ocilima na zastavi se našao simbol dvoglavog orla sa zlatnom krunom. To je promenjeno nastankom Kraljevine SHS Vidovdanskim ustavom 1921. godine kada su potvrđene boje nacionalne zastave u vodoravnom položaju prema prema uspravnom koplju.

Za vreme Drugog svetskog rata u Srbiji je bila kvislinška Vlada nacionalnog spasa na čelu sa Milanom Nedićem i za to vreme zastava je bila crveno-plavo-bela sa dvoglavim belim orlom u sredini.

Završetkom rata i pobedom komunističko partizanskog pokreta zastava Srbije ostaje istih boja, dok se u sredini nalazi petokraka zvezda. Takva zastava ostaje sve do 1991. godine kada je petokraka sklonjena, da bi konačno današnji izgled zastava Srbije dobila 2004. godine kada je vraćen dvoglavi orao na našu trobojku.

 

 

Prodaja kvalitetnih zastava Srbije u raznim veličinama

 

Zastava Srbije predstavlja simbol ponosa, dostojanstva i pripadnosti. Sa visoko raširenom zastavom iznad glave ispraćamo heroje i dočekujemo pobednike. Zato je važno da kada se kupuje jedan tako važan predmet, da njegova izrada bude najvišeg kvaliteta i odraz našeg patriotizma.

U Serbian Shopu možete da pronađete kvalitetno napravljene zastave Srbije različitih veličina iz svih perioda naše bogate istorije.

 

 

Zastava Republike Srbije

 

Zastava Republike Srbije sa ocilima je napravljena od izdržljvog materijala poliestera, krep satena, sa lentom i bez nje, i može se naći u dimenzijama 60x40, 75x75, 100x100, 150x100cm, 200x130.

 

 

Narodna zastava Srbije

 

Narodna zastava Srbije napravljena u krep satenu sa zlatnim resama u razmeri 3:2, sa tunelom za postavljanje zastave na koplje. Ovakva zastava je vrlo retka. 

Narodna zastava kao što joj samo ime govori koristi se na narodnim okupljanjima,mogu je koristiti sva fizička ili pravna lica i predstavlja oličje pripadnosti. Namenjena je pre svega za unutrašnju upotrebu i nije preporučeno da se vijori na otvorenim prostorima

 

 

Zastava kneževine Srbije

 

Kneževina Srbija je nastala nakon završetka Drugog srpskog ustanka 1815 godine i imala je autonomiju sve do 1882. godine kada konačno postaje nezavisna kraljevina. Zastava Kneževine Srbije je trobojka sa 4 S u sredini napravljena od visokokvalitenih materijala u dimenzijama 150x100 cm.

 

 

Zastava kraljevina Srbije

 

Zastava Kraljevine Srbije je jedna od najznačajnijih zastava jer predstavlja simbol viševekovne borbe za slobodu našeg naroda. Kraljevina Srbija je nastala 1892. godine i njen prvi novovekovni krunisani kralj je bio Milan Obrenović. Kraljevina Srbija je trajala do 1918. godine kada je ujedinjenjem Srba, Crnogoraca, Hrvata i Slovenaca nastala Kralevina SHS.

 

 

Zastava Nemanjića

 

Zastava najznačajnije dinastije u istoriji Srbije je zlatne i crvene boje napravljena od satena i može se naći u različitm dimezijama:

 

 • 150x100 cm;
 • 100x100 cm;
 • 120x80 cm.

 

 

Crkvena zastava Srbije

 

Crkvena zastava Srbije je službena zastava Srpske Pravoslavne Crkve. To je trobojka sa postavljenim ocilima i Tetragramskim krstom, je dimenzija 150x100 cm, napravljena od veoma kvalitetnih materijala.

 

 

Cenovnik zastava Srbije u Serbianshop-u

 

U Serbian Shopu ćete sigurno pronaći zastavu Srbije kakvu želte. Cene zavise od vrste zastave, veličine, i materijala od kojeg su napravljene, stoga razmotrite celokupnu ponudu i po veoma povoljnim cenama pronađite simbol Srbije koji će krasiti vaš stambeni ili poslovni prostor.

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.