Uslovi korišćenja

1. OPŠTE ODREDBE
a) Ovi Uslovi korišćenja i prodaje odnose se na korišćenje sajta www.serbianshop.com i prodaju proizvoda putem internet prodavnice Serbianshop.com.

b) Internet prodavnicu Serbianshop.com razvilo je i objavilo društvo ONLINE SHOPS d.o.o. Beograd, specijalizovano za internet trgovinu, sa registrovanim sedištem u Beogradu, ulica Zvečanska 60, mat. br. 21311588, PIB: 110177739, tel.: +381113690184, adresa e-pošte kontakt@serbianshop.com (u daljem tekstu „Serbianshop.com“).

c) Posetom ili kupovinom na Serbianshop.com prihvatate Uslove korišćenja i prodaje koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Serbianshop.com zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja i prodaje.

d) Posetioci Serbianshop.com nemaju prava da jednostrano menjaju ove Uslove i bilo koje odstupanje smatraće se nevažećim osim ukoliko je izričito potvrđeno od strane rukovodstva Serbianshop.com uzimajući u obzir specifične okolnosti i primenjivaće se samo na taj pojedinačni slučaj.

e) Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja i prodaje ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Serbianshop.com.

2. NASTANAK UGOVORNE OBAVEZE

a) Ponude proizvoda na internet prodavnici Serbianshop.com su podložne promenama i predstavljaju samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

b) Porudžbina kupca predstavlja ponudu za zaključenje ugovora kako je određeno zakonom, kojom ponudom će kupac biti pravno vezan za period od dve nedelje od dana kada je ponuda učinjena odnosno porudžbina potvrđena. Nakon što kupac kroz sistem potvrdi porudžbinu, dobiće automatski proizvedenu e-poštu – obaveštenje o prijemu narudžbenice - koja potvrđuje prijem iste, što međutim ne predstavlja potvrdu narudžbenice već samo potvrdu o prijemu iste sa svim njenim stavkama uključujući popis naručenih artikala i cena kako bi kupac izvršio konačne ispravke i potvrdio informacije u narudžbenici.

c) Ugovor između Serbianshop.com i kupca nastaće i biće pravno obavezujući u trenutku kada kupac primi potvrdu narudžbenice što će biti učinjeno posebnim e-mailom u ime Serbianshop.com – obaveštenje o potvrdi narudžbenice.

d) Serbianshop.com zadržava pravo da otkaže narudžbenicu odnosno da prihvati i izvrši delimičnu isporuku i o tome blagovremeno obavesti kupca.

3. PROIZVODI

a) Osnovna obeležja proizvoda mogu se naći na sajtu www.serbianshop.com. Serbianshop.com nastoji da sve proizvode predstavi i opiše što je tačnije moguće.

b) Serbianshop.com ne može garantovati da su svi navedeni podaci o proizvodu u potpunosti tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac pod uslovima navedenim dalje u odeljcima 8., 9. i 10. ovih Uslova.

4. CENE


a) Cene proizvoda naznačene su na sajtu uz svaki artikal. Cene su sa uračunatim PDV-om, ali bez uračunatih troškova transporta i dostave.

b) Troškovi transporta i dostave zavise od naručenih proizvoda i mesta isporuke i biće posebno prikazani u svakoj narudžbenici. Ovi troškovi mogu sadržati i izvozne dažbine i druge troškove ukoliko je mesto isporuke izvan Republike Srbije te se zbog toga mogu menjati s vremena na vreme u slučaju izmena propisa Republike Srbije ili Evropske Unije.

c) Serbianshop.com zadržava pravo da u bilo koje vreme promeni cene proizvoda u zavisnosti od kretanja cena proizvoda na tržištu i drugih pripadajućih troškova.
d) Serbianshop.com se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Serbianshop.com ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje e-mail obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

5. ROK I USLOVI ISPORUKE

a) Pošto ste potvrdili Vašu porudžbinu, dobićete e-mail kojim Vas obaveštavamo da je Vaša porudžbina primljena i da ista ulazi u fazu obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan - obaveštenje o prijemu narudžbenice. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje o statusu porudžbine i okvirnom vremenu isporuke - obaveštenje o potvrdi narudžbenice. Period obrade porudžbine je 2 do 3 dana.

b) U slučaju da je proizvod koji je u ponudi na Serbianshop.com privremeno nedostupan mi ćemo zadržati Vašu porudžbinu dok nam prozivod ponovo ne bude na raspolaganju (u prihvatljivim vremenskim okvirima) i obavestiti Vas o roku dostave, a zatim ćemo Vam porudžbinu poslati uobičajenim putem. U slučaju da je određeni proizvod stalno nedostupan, ponudićemo Vam adekvatnu zamenu ili vratiti novac ukoliko ste već izvršili uplatu.

c) Serbianshop.com, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od naručenih proizvoda, a o tome ćete biti blagovremeno obavešten e-mailom ili telefonom. Takođe, bićete istovremeno obavešteni o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

d) Naručeni proizvodi biće poslati u roku od 2 do 3 dana od dana kada je porudžbina primljena odnosno uplata evidentirana. Slanje i transport se vrše na adresu navedenu prilikom poručivanja. Nakon što se izvrši isporuka odnosno preuzimanje robe na ugovorenom mestu, rizik prelazi na kupca.

e) Troškove isporuke snosi kupac i iskazani su tokom procesa naručivanja.

Porudžbine iz Evrope, kao i iz zemalja regiona šaljemo avionskom poštom, i možete ih očekivati za 5-10 dana.
Porudžbine iz USA i Kanade šaljemo avionskom poštom, i možete ih očekivati za 7-14 dana.
Porudžbine iz ostalih delova sveta šaljemo avionskom poštom, i možete ih očekivati za 10-14 dana.
Za kupce iz Srbije uglavnom važi rok od 2-3 dana od momenta slanja porudžbine.
Za proizvode ručne izrade nekada je potrebno sačekati par dana više, zbog same izrade istih, o čemu će Kupac biti obavešten.

Važna napomena:
Može se desiti da lokalna pošta duže zadrži paket, uglavnom zbog dodatnih sigurnosnih provera koje usporavaju isporuku paketa. Ovakvi slučajevi se uglavnom dešavaju tokom povećane ’anti-terorističke’ aktivnosti. Treba računati na duže vreme isporuke u vreme pred i oko praznika, kada pošti treba dosta duže da isporuči pakete. Takođe, imajte u vidu da Vaša lokalna carina može tražiti od Vas da platite dodatne uvozne troškove. Preporučujemo da pre poručivanja proverite carinske propise u svojoj zemlji, jer je moguće da neki tip robe ili količina robe podležu carinjenju. Uvozne i lokalne dažbine u zemlji primaoca nisu uključene u trošak dostave proizvoda za zemlje primaoca izvan Srbije. Vi ćete biti odgovorni za plaćanje bilo kakvih uvoznih i lokalnih dažbina uključujući adminsitrativne troškove koje tom prilikom nastanu.

6. USLOVI PLAĆANJA

a) Roba koju ste poručili plaća se avansno, odnosno pre početka roka isporuke, koristeći jednu od sledećih opcija plaćanja: kreditna kartica (za uplate iz Srbije i inostranstva) ili PayPal (samo za uplate iz inostranstva) ili pouzećem (samo za porudžbine iz Srbije sa mestom isporuke u Srbiji odnosno pod uslovima navedenim dalje pod tačkom d).

Korišćena kreditna kartica biće zadužena odmah nakon slanja Vaše porudžbenice. Podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo Banka Intesa Beograd kao procesoru kartica iz sigurnosnih razloga. Sajt banke je zaštićen i siguran za ovaj način plaćanja.

b) Izjava o konverzij
Sva plaćanja će biti izvršena u srpskoj valuti - dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica dobija se putem konverzije cene izražene u Vašoj lokalnoj valuti u srpski dinar po važećem kursu Narodne Banke Srbije. Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos pretvara se u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji koriste kartičarske organizacije. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

c) Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

d) Izuzetno, postoji mogućnost plaćanja pouzećem za porudžbine iz Srbije sa mestom isporuke u Srbiji i u vrednosti do maksimum 10.000 RSD.

Ukoliko se plaćanje po porudžbenici ne izvrši u roku od 3 dana od dana njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana (osim u slučajevima kada se plaća pouzećem što podrazumeva da su ispunjeni napred navedeni uslovi za taj način plaćanja). Nakon isteka perioda od 3 dana plaćanje po toj porudžbenici nije moguće, ali možete napraviti novu porudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj.

7. REZERVACIJE

Proizvodi koje u procesu kupovine Kupac stavi u korpu nisu rezervisani. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde kupovine od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u korpu i potvrde kupovine postoji mogućnost da količne proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti obavešten.

8. REKLAMACIJE

a) Serbianshop.com posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014 i 6/2016 - dr. zakon). U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail reklamacije@serbianshop.com. Mi smo spremni da rešimo svaku nastalu situaciju.

b) Svako oštećenje pri transportu, nedostajanje nekih delova i eventualnu neispravnost nekog proizvoda dužni da prijavite u roku od 24h od prijema robe. Kupac je dužan da primljenu robu proveri po prijemu, a ako je došlo do neke greške, mi ćemo se potruditi da je u najkraćem roku ispravimo.

c) Na upućen zahtev o reklamaciji prosledićemo Vam reklamacioni list sa uputstvom o daljem postupanju po pitanju reklamacije,a dalje ćemo odgovarati i postupati u zakonom propisanim rokovima i proceduri.

d) Ukoliko prilikom prijema pošiljke uočite neko oštećenje na transportnom pakovanju, molimo Vas da postupite na sledeći način:


• Nemojte potpisati prijem pošiljke. Zamolite poštara ili kurira da sačeka dok proverite da li je oštećenje na pakovanju izazvalo i oštećenje samog proizvoda ili gubitak delova. Ukoliko proizvod nije oštećen, i svi delovi su na broju, potpišite prijem pošiljke i preuzmite pošiljku. Ukoliko je proizvod oštećen ili deluje da nedostaju neki delovi, odbijte prijem pošiljke i javite se nama radi utvrđivanja daljih koraka i kako biste dobili ispravan, neoštećen proizvod.
• Ukoliko ste ipak primili pošiljku, a kasnije ste uočili oštećenje na transportnim pakovanju odnosno proizvodu obavezno sačuvajte originalnu ambalažu u kojoj Vam je pošiljka isporučena. Molimo Vas da slikate oštećenu ambalažu i proizvod i sliku pošaljete na reklamacije@serbianshop.com.
• Ukoliko se radi o odevnim predmetima, moguća je zamena za drugu veličinu ili boju. Pre svega je potrebno da nas kontaktirate kako bi proverili da li željeni artikal odnosno veličinu ili boju imamo na stanju, kao i da Vam dostavimo uputstva za doplatu poštarine za ponovno slanje. Kada primimo vraćeni artikal i Vašu doplatu za poštarinu, poslaćemo Vam zamenski artikal.
e) Ukoliko niste zadovolnji nekim proizvodom koji ste naručili, možete ga zameniti pod sledećim uslovima:
• da nije prošlo više od 14 dana otkako ste primili proizvod, i
• da je proizvod vraćen nekorišćen i u originalnom pakovanju/ambalaži sa svom propratnom dokumentacijom, i
• da je uplaćena poštarina za ponovno slanje kao i razlika u ceni ukoliko je zamenski proizvod skuplji - kontaktirajte nas za uputstvo za uplatu.
Ukoliko gore navedeni uslovi budu ispunjeni moći ćete da umesto vraćenog proizvoda dobijete drugi po Vašem izboru ili ćemo Vam vratiti novac u vrednosti proizvoda koji ste vratili.

9. ODUSTANAK OD UGOVORA

a) Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda, bez navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor. Troškove vraćanja robe i novca snosi Kupac, osim u slučajevima kada Kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

b) U slučaju jednostranog raskida odnosno odustanka od ugovora, Kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

c) Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti istu u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju.

d) Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan. Po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

e) Ukoliko želite da zamenite ili vratite proizvod, molimo Vas da proizvod pošaljete na adresu društva ONLINE SHOPS d.o.o. Beograd, Zvečanska 60 , 11000 Beograd, Srbija.


10. PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

a) Kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: kontakt@serbianshop.com.

b) Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

c) U slučaju vraćanja robe ili povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Serbianshop.com je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev Serbianshop.com obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

d) Poručeni artikal ne možete samoinicijativno, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Serbianshop.com, menjati ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici. Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

11. RADNO VREME

Internet prodavnica Serbianshop.com radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom perioda redovnog održavanja internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna o čemu ćete biti obavešteni.

12. PRIMENA ZAKONA

Serbianshop.com posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije pre svega Zakonom o trgovini, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

13. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na Internet stranici Serbianshop.com, uključujući dizajnerske elemente, tekstove, fotografije, logotipe, audio i video zapise, softver i ostalo su vlasništvo kompanije ONLINE SHOPS d.o.o. i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti kompanije. Ukoliko smatrate da se na našoj internet stranici nalazi sadržaj koji se neovlašćeno koristi sa naše strane, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja prava intelektualne svojine.

14. VAŠ NALOG

a) Ukoliko koristite Serbianshop.com, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i šifre koju ste kreirali prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Serbianshop.com odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom šifrom.

b) Maloletnici mogu koristiti Serbianshop.com isključivo uz nadzor roditelja ili staratelja.

c) Serbianshop.com zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja i prodaje. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Serbianshop.com će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima osim u slučajevima kada je to naša zakonska obaveza.

15. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I KOMENTARI

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati e-mail poruke na Serbianshop.com. Serbianshop.com ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena na Serbianshop.com.

PAŽNJA : UPOTREBOM OVOG SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. 

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.