ZAKORAČIMO U SVET SLOVENSKE MITOLOGIJE!

ZAKORAČIMO U SVET SLOVENSKE MITOLOGIJE!
 28.04.2020.

Ovaj poziv upućujemo na iskrenom uverenju da većina naših sunarodnika ima vrlo skromna, a još češće nikakva znanja o slovenskoj mitologiji. Svako će već ponešto reći o Apolonu, Zevsu, Jupiteru, Prometeju, Atlantidi, vilenjacima ili, pak, ispričati poneku legendu iz grčke ili rimske mitologije, ali koliko vas zna za Peruna, Velesa, Svetovida, Roda ili Vesnu?


Da, reč je o bogovima iz naše, slovenske mitologije. U ovo doba brzog življenja, reklama i blokbastera, oživljavanja raznih likova grčke i rimske mitologije pretočenih u superheroje stripova i novela, naše formalno školsko obrazovanje, na svim nivoima gotovo i ne pominje misteriozni, magijski svet naših predaka.

Od Pramraka do Prajajeta, od Svaroga do Peruna, divova, patuljaka i Drveta sveta – sve su to delovi jednog univerzuma koji je vladao životima naših predaka i koji i danas postoje u tragovima u našem svakodnevnom životu.

Malo toga se danas zna o bogovima, mitovima, religiji naših predaka, ali na osnovu toga što je poznato i otkriveno etnolozi su uspeli da izdvoje slovensku mitologiju kao poseban sistem običaja i verovanja naroda koji su nekad živeli na našim prostorima. Ona je sama po sebi posebna i ima brojne osobine koje je razlikuju od svake druge.

 

Šta je zapravo mitologija? U čemu je njen značaj?

 

Potreba koju čovek ima otkad je sveta i veka da nađe objašnjenje za mnogo toga što se događa u njemu samom i u prirodi navodila ga je da stvara mitove i verovanja.

Taj uređeni skup mitova koji nazivamo mitologijom nastoji da oblikuje jedan pogled na svet, da postavi koordinatne ose u čiji će sklop biti smešteno razmišljanje jednog naroda. Mitovi raznih kultura pričaju o postanju, o poreklu čoveka, o odnosu između ljudi i bogova. Pojedini mitovi objašnjavaju zašto vetar duva a talasi šume, zašto sunce peče, zašto se godišnja doba smenjuju, zašto nas snalaze bolest, smrt...Pre nego što je uopšte postojala nauka, ljudi su pokušavali da shvate svet u kojem žive pomoću mitova, koji su se prenosili s kolena na koleno.

Još i danas postoje neotkriveni delovi mitologije starih Slavena, ali ipak, na temelju nekih arheoloških pronalazaka i starih zapisa hroničara toga vremena, možemo dobiti uvid u mitološki svet starih Slovena. Cela hijerarhija slovenskih božanstava nije do kraja poslagana, dilema postoji i sa vrhovnim božanstvom – Svarog ili Perun.

Za svaki aspekt slovenskog života postojao je određeni bog, tako da je o ratovima i proricanjima brinuo Svetovid, stadima i poljima je najverojatnije upravljao Volos, o zimi Stribog, Vesna o proleću, a rođenice o sudbini pojedinih Slovena.

Svi ti bogovi su imali svoje hramove i svetilišta, prinošene su im žrtve u nadi da će bogovi uslišiti želje svojih podanika. Posrednici između podanika i bogova bili su sveštenici, najmoćniji žitelji slovenskih plemena. Sloveni su takođe poštovali svoje mrtve, verovalo se da pokojnikova duša prelazi u drugi svet, s druge strane mora. Ukratko rečeno, Sloveni su posedovali bogatu i snažnu kulturu, pa tako i raznoliku mitologiju, koja je bila bitna komponenta njihove svakodnevnice.


Serbian shop otvara magična vrata slovenske mitologije

 

I danas postoje veliki neotkriveni delovi mitologije starih Slovena, pa je uvid u mnogobožačku religiju Slovena nepotpun. No, uvek postoje istraživači i znatiželjnici koji su pokušali da kroz svoja viđenja upotpune sliku o veličanstvenom svetu slovenske mitologije.

Jedan od autora, odnosno dela koje Serbian shop nudi je Slovenska mitologija, delo Nenada Gajića, kao idealan spoj modernog pristupa mitološkoj temi i naučne studije.

 

 


 

Slovenska mitologija zaslužuje posebnu pažnju jer je u njoj autor Nenad Gajić sagledao, sistematizovao i objedinio dosadašnja saznanja o ovoj temi pristupačnim stilom i razumljivim jezikom.

Iz široke ponude ovakve literature Serbianshop posebno preporučuje dopunjeno izdanje jedne od najobimnijih studija srpske i slovenske mitologije u kojoj su izloženi rezultati dugogodišnjeg istraživanja profesora Sretena Petrovića, pod naslovom Srpska mitologija u verovanju, običajima i ritualu. Knjiga je obogaćena brojnim ilustracijama i mapama koji će čitaocu pomoći u kvalitetnijem i lakšem savladavanju eventualnih nedoumica.

 

 


 

 

Jedan klasik među kjigama o Slovenskoj Mitologije pripada čuvenom francuskom lingvisti i istoričaru Luj Leže (1843-1924). On je detaljno izučavao slovensku mitologiju, njene legende, priče, pesme o postanku vasione i njene bogove. 

 

 

 


 

Dugoočekivana i jedinstvena, ova literature vodi kroz saznanja kojima shvatamo neverovatnu raznolikost i dubinu nečega što nazivamo kulturnim nasleđem slovenskih, pa i srpskog naroda, ali sigurno, neguje vezu s jednim misterioznim i magijskim svetom koji je prožimao našu prošlost i kroz tradiciju, iako neprimetno, aktivno prožima našu sadašnjost. 

 

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.