Tagovi

nikola tesla

 

NIKOLA TESLA: OTAC MODERNE ELEKTRIČNE ENERGIJE


Nikola Tesla, rođen 10. jula 1856. godine u Smiljanu, bio je poznati srpsko-američki pronalazač i inženjer. Dao je ključan doprinos u dizajniranju modernog sistema napajanja naizmeničnom strujom. Neki od najvažnijih Teslinih izuma uključuju polifazni sistem, obrtno magnetno polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, doprineo je otkriću jednog od načina za generisanje visokofrekventne struje, razvoju prenosa i modulacije radio signala, te istraživanju rendgenskih zraka. Zahvaljujući njegovom sistemu naizmenične struje, prenos električne energije na daljinu postao je mnogo lakši i efikasniji. Tesla je odigrao ključnu ulogu u izgradnji prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopadima. Preminuo je 7. januara 1943. godine u Njujorku, u svojoj 87. godini, siromašan i zaboravljen.


Tesla je jedini Srbin po kome je nazvana jedinica mere u međunarodnom sistemu jedinica - tesla, koja predstavlja jedinicu za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja. On je autor više od 700 patenata registrovanih u 25 zemalja, od čega 112 u oblasti elektrotehnike.


TESLA: PRONALAZAČ MODERNOG DOBA


Iako je Tesla jedan od najvećih heroja moderne istorije, retko mu se odaje priznanje koje zaslužuje. Njegovi pronalasci, hrabrost i slabosti najbolje su opisani u detaljnoj biografiji Ričarda Mansona. Ova biografija jednog od najvažnijih vizionara savremenog doba napisana je jasnim, jednostavnim jezikom, tako da svako može da je razume. Tesla je prvi koraknuo u svet tehnologije i bežične komunikacije, a njegovo nasleđe pomoglo je da se uspostavi temelj za moderno, digitalno doba u kojem živimo danas. Stoga ne čudi što je za Larija Pejdža, osnivača Google-a, Tesla pravi heroj. Ilon Mask, osnivač kompanije Tesla i proizvođača električnih automobila, takođe ga smatra herojem. I Pejdž i Mask, milijarderi i vrhunski pronalazači, smatraju da je Tesla pokrenuo novo doba električne energije, radija i robotike. Za njih je on pronalazač nad pronalazačima, neka vrsta urbane legende. Zbog toga nije iznenađujuće što raste prodaja biografije, kao i prodaja knjiga o Nikoli Tesli. Tesla je zaista bio dalekovid, iako potcenjen genije.

 

ELEKTROMAGNETNI MOTOR: JEDAN OD GENIJALNIH TESLINIH IZUMA


Nikola Tesla je konstruisao svoj čuveni elektromotor 1887. godine. Najveću primenu ima njegov asinhroni elektromotor koji može raditi koristeći monofaznu ili trofaznu struju. Radi na principu obrtnog elektromagnetnog polja (Tesla je otkrio obrtno elektromagnetno polje 1882. godine). Motor se sastoji od dva glavna dela: statora i rotora. Stator na unutrašnjoj strani ima tri odvojena kalema (kola), dok se rotor nalazi unutar osovine i ima oblik malog cilindra sa omotačem od paralelnih bakarnih šipki. Na kraju tih šipki su po jedan bakarni prsten koji ih povezuje.


Kada se struja propusti kroz kalemove statora, nastaje obrtno magnetno polje. To magnetno polje indukuje struju u provodnicima rotora, koji se tada ponaša kao elektromagnet. Prateći rotaciono magnetno polje, rotor se kreće kružno sa nešto manjim brojem obrtaja. Taj manji broj obrtaja nastaje zbog trenja njegove osovine. Kako se rotor ne mora obrtati sa istim brojem obrtaja u minuti, ovaj motor se naziva asinhroni. Teslin elektromotor je izuzetno jednostavan, a u tome leži njegovo savršenstvo. Teslina patentna grafika o elektromotoru predstavlja jedinstveno i originalno delo.


Rađena na crnoj podlozi u drveno-metalnom ramu sa pratećim dokumentom o patentiranju na srpskom i engleskom jeziku, ova grafika predstavlja savršeno delo zbog kojeg će porasti potražnja za Teslinim delima i prodaja knjiga. Nikola Tesla je bez sumnje jedan od najvažnijih i najznačajnijih pronalazača moderne istorije, bez čijih patenata ne bi bio isti svet u kojem sada živimo.

 

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.