Tagovi

nikola tesla
Nikola Tesla


Nikola Tesla rođen je u Smiljanu 10.jula 1856. godine. Inženjer elektrotehnike i mašinstva, futurista najpoznatije je po svom doprinosu u projektovanju modernog sistema napajanja neizmeničnom strujom. Najznačajniji Teslini pronalasci su polifazni sistem, obrtno magnetno polje, asinhroni motor, sinhroni motor i Teslin transformator. Takođe, otkrio je jedan od načina za generisanje visokofrekventne struje, dao je značajan doprinos u prenosu i modulaciji radio signala, a ostali su zapaženi i njegovi radovi u oblasti rengendskih zraka. Njegov sistem neizmenične struje je omogućio znatno lakši i efikasniji prenos električne energije na daljinu. Bio je ključni čovek u izgradnji prve hidroelektrane na Nijagarinim vodopaima. Preminuo je na Božić, 7. januara 1943. godine u Njujorku, u svojoj 87. godini siromašan i zaboravljen.
Tesla je jedini Srbin po kom je nazvana jedna međunarodna jedinica mere, jedinica za gustinu magnetnog fluksa ili jačinu magnetnog polja -tesla. Jedan je od najpoznatijih ličnosti o kojima se i danas mnogo piše i čita, a raste i prodaja knjiga. Nikola Tesla je autor više od 700.patenata registrovanih u 25. zemalja, od čega 112. u oblasti elektrotehnike.

 

Tesla: pronalazač modernog


Iako je Tesla jedan od najvećih heroja u modernoj istoriji retko ko mu odaje počast onoliku koliku je zaslužio. Njegovi pronalasci, hrabrost i slabost najbolje su opisani u detalnjoj biografiji Ričarda Mansona. Biografija jednog od najvažnijih vizionara današnjeg vremena napisana je jasno, prostim jezikom tako da svako može da je razume. Nikola Tesla prvi je stupio na tlo tehnologije, bežične komunikacije, a njegovo nasleđe pomoglo je da se uspostavi okvir za moderno, digitalno doba u kojem danas živimo. Te nije ni čudo što je za Larija Pejdža, osnivača Gugla, Tesla pravi heroj. Kompanija i električni automobili Ilona Maska nose Teslino ime. I Pejdž i Mask, milijarderi i vrhunski pronalazači smatraju da je Tesla pokrenuo novo doba elektriciteta, radija i robotike. Za njih je on pronalazač nad pronalazačima, neka vrsta urbane legende. Te nije ni čudo što je porasla prodaja biografije i prodaja knjiga. Nikola Tesla je zaista bio dalekovid, mada potcenjeni genije.

 

Elektromagnetni motor kao jedan od genijalnih izuma 

 

Nikola Tesla je konstruisao svoj čuveni elektromotor 1887. godine. Najveću primenu ima njegov asinhroni elektromotor koji može raditi koristeći monofaznu ili trofaznu struju. Radi na principu obrtnog elektromagnetnog polja (Tesla je otkrio obrtno elektomagnetno polje 1882. godine). Motor ima dva glavna dela: stator i rotor. Stator na unutrašnjoj strani ima tri odvojena kalema (kola). Rotor se nalazi unutar na osovini, ima oblik malog cilindra sa omotačem od paralelnih bakarnih šipki. Na kraju tih šipki su po jedan bakarni prsten koji ih povezuje. Kada se struja propusti kroz kalemove statora nastaje obrtno magnetno polje. To magnetno polje indukuje struju u provodnicima rotora i tada se rotor ponaša kao elektomagnet. Prateći rotaciono magnetno polje, rotor se kreće kružno sa nešto manjim brojem obrtaja. Taj manji broj obrtaja nastaje zbog toga što postoji trenje njegove osovine. Kako se rotor ne mora obrtati sa istim brojem obrtaja u minuti, ovaj motor se naziva – asinhroni. Teslin elektromotor je izuzetno jednostavan i u tome je njegovo savršenstvo, a Teslina patent grafika o elektromotoru predstavlja jedinstveno i originalno delo. Rađena na crnoj podlozi u drveno metalnom ramu sa pratećim dokumentom patentiranju na srpskom i na engleskom jeiku, ova grafika predstavlja savršeno delo zbog kojeg će porasti potražnja o Teslinim delima i prodaja knjiga. Nikola Tesla bio je bez sumnje jedan od najvažnijih i najznačajnijih pronalazača moderne istorije bez čijih patenata ne bi bio ni isti svet u kojem sada živimo.

Prijava na newsletter

Prijavite se na Serbianshop newsletter i obezbedite 10% popusta.

Pročitajte našu Politiku privatnosti.