Luj Leze - Slovenska Mitologija

Šifra: B-89-76

Brand: Talija izdavaštvo

Author:Slovenska mitologija / Slavic mythology

Slovenska Mitologija

500,00 RSD
+
-

DETALJNIJE

Ima prilično vremena, kako je moja pažnja prvi put bila skrenuta na slovensku mitologiju. Kad sam god. 1865. otpočeo svoja istraživanja o preobraćanju Slovena u hrišćanstvo, morao sam se zapitati: kakvi behu religiozni pojmovi neznabožačkih Slovena? Pa sam im tada u svome delcetu o Ćirilu i Metodiju i posvetio dvadesetak strana. U to vreme one behu dosta nove; ali se i oslanjahu jednim delom na dokumente, koji se tada smatrahu za autentične, a koji su od tada već oglašeni za lažne. U god. 1880. pok. doajen Lihtenberger učinio mi je čast molbom svojom, da mu za njegovu Encyclopédie des sciences religieuses dam jedan rezime iz slovenske mitologije. To beše za mene prilika, da se ponovo vratim na proučavanja, koja uostalom nisam gubio iz vida. Moj prevod Nestorove Hronike, kojoj bejah posvetio toliko godina, jednako me je podsećao na ta delikatna pitanja. . .
. . .Ovakva kakva je, ova će knjiga popuniti jednu prazninu u našoj naučnoj literaturi, ako smem reći - evropskoj naučnoj literaturi. Simpatija s kojom su moje slovenske kolege prihvatili pokušaje koji su joj prethodili, dopušta mi, da se nadam, da će oni isto tako učiniti i prema ovoj knjizi. Oni će u njoj naći nekih sitnica kojih nema ni u jednom ranijem delu, a pored toga i izvestan broj hipoteza ili tumačenja koje ja ne namećem, ali za koje na se uzimam potpunu odgovornost. Sadržina tih strana biće izvesno za mnoge čitaoce ne Slovene jedno otkriće; one će učiniti, uveren sam, da iz naših knjiga, iz naših repertoara potpuno iščeznu sve greške, koje su ih do sada kvarile, i koje se jednako ponavljaju. Ovaj će pokušaj možda uliti učenijima i veštijima od mene želju, da još dublje proniknu u ova delikatna istraživanja. No na žalost, sve dokle budemo osećali jaku oskudicu u pisanim i nemim spomenicima neznabožačkog vremena, biće nam vrlo teško postaviti slovensku mitologiju na istu nogu, na kojoj stoje mitologije ostalih indoevropskih naroda.
Luj Leže
Sadržaj:
Izvori za slovensku mitologiju
Slovenski hroničari iz raznih slovenskih zemalja
Strani hroničari
Likorezni spomenici - jezik
Vrhovni Bog
Dva vrhovna boga ruskih i baltičkih slovena
Perun i Svetovid
Perun
Svetovid - (Svantovit)
Još nešto o otkriću idola u Zbruču
Volos - Veles
Horz
Dažbog
Simargl
Mokoš
Svarog - Svarožić - Suarazici
Stribog
Trajan - Trojan
Mlada božanstva
Triglav
Jula
Radigast - Radgost
Podaga
Pripegala
Crnobog (Crni Bog)
Bezimena Božanstva
Rinvid, Turupid, Puruvid, Pizamar, Crnoglav
Boginje
Domaći Bogovi
Vile
Rusaljke
Svetovid (Svantovid) i Sveti Vid


Format: A5
Broj strana: 209
Pismo: Ćirilica
Povez: Broš
Godina izdanja: 2015

Apply for newsletter

Sign up for the Serbianshop newsletter and get a 10% discount.

Please read our Privacy Policy.